share buttons Pinterest Facebook Twitter Google Plus

Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης 2017: Κεντρικό θέμα που αγγίζει την Ελλάδα

Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης 2017: Κεντρικό θέμα που αγγίζει την Ελλάδα

Η Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1945. Ο λόγος που δημιουργήθηκε ήταν για να γιορτάσει την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Τι γιορτάζει η Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης

Η κύρια αρχή που γιορτάζει η Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης είναι η προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας από τον ΟΗΕ διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο για την επίτευξη αυτού του αξιόλογου στόχου. Ο ετήσιος εορτασμός της χρησιμεύει ως δείκτης της σημασίας αυτού του Οργανισμού. Συμβάλλει, επίσης, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποφασιστική ανάγκη για επιτυχημένες γεωργικές πολιτικές. Εκείνες, δηλαδή, που πρέπει να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα τροφίμων για όλους.

Τα τελευταία χρόνια, η Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης χρησιμοποίησε εστιάζει σε διάφορες πτυχές της επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργίας. Αυτές περιλαμβάνουν την αλιεία, την κλιματική αλλαγή και της βιοποικιλότητα.

Παγκόσμια Ημέρα Σίτισης 2017: “Αλλάξτε το μέλλον της μετανάστευσης – Επενδύστε στην επισιτιστική ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη”

Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της φετινής Ημέρας Σίτισης. Ο κόσμος είναι εν κινήσει. Περισσότεροι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συνέβη λόγω αυξημένης σύγκρουσης και πολιτικής αστάθειας. Αλλά η πείνα, η φτώχεια και η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, είναι άλλοι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην πρόκληση της μετανάστευσης.

Οι μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων σήμερα παρουσιάζουν σύνθετες προκλήσεις,. Αυτές απαιτούν παγκόσμια δράση. Πολλοί μετανάστες φθάνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες δημιουργώντας εντάσεις. Κυρίως σε περιοχές που πόροι είναι ήδη σπάνιοι, αλλά η πλειοψηφία (περίπου 763 εκατομμύρια άτομα) κινείται μέσα στις χώρες τους παρά στο εξωτερικό.

Τα τρία τέταρτα των ακραία φτωχών βασίζουν τη ζωή τους στη γεωργία ή σε άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Είναι κρίσιμη η δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στους κατοίκους της υπαίθρου, ιδίως τη νεολαία, να παραμείνουν στο σπίτι, όταν αισθάνονται ότι είναι ασφαλές να το κάνουν. Είναι σημαντικό να έχουν πιο ανθεκτικές συνθήκες διαβίωσης. Αυτό είναι η βάση κάθε σχεδίου για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης.

Διαφήμιση

Η ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να αντιμετωπίσει παράγοντες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν. Αυτό δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τους νέους. Αυτές δεν αφορούν μόνο την καλλιέργεια τροφής (γαλακτοκομικές, ή πουλερικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, κηπουρική κ.α.). Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη επισιτιστική ασφάλεια και πιο ανθεκτικό τρόπο διαβίωσης. Επίσης, σε καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, μειωμένη σύγκρουση των φυσικών πόρων και λύσεις στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην κλιματική αλλαγή.

Επενδύοντας στην αγροτική ανάπτυξη, η διεθνής κοινότητα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει το δυναμικό της μετανάστευσης. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των εκτοπισμένων πληθυσμών. Έτσι θα δημιουργηθεί το έδαφος για μακροπρόθεσμη ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς και με βιώσιμη ανάπτυξη.

http://www.fao.org

Πηγή

Διαφήμιση

logo