share buttons Pinterest Facebook Twitter Google Plus

Ασφαλής και αποδοτική θεραπεία για την επεισοδιακή ημικρανία

Ασφαλής και αποδοτική θεραπεία για την επεισοδιακή ημικρανία

Η Novartis ανακοίνωσε τα θετικά αποτελέσματα από τη κλινική μελέτη LIBERTY Φάσης IIIb, η οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του erenumab (AMG 334) 140mg σε ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία, στους οποίους είχαν αποτύχει δύο έως τέσσερις προηγούμενες προφυλακτικές θεραπείες, εξαιτίας μειωμένης αποτελεσματικότητας ή μη ανοχής στις παρενέργειες. Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό της σημείο, καθώς σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν erenumab εμφάνισαν μείωση κατά 50% τουλάχιστον από την αρχική τιμή των μηνιαίων ημερών με ημικρανία, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η LIBERTY πέτυχε επίσης όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά της σημεία, όπως: μείωση των μηνιαίων ημερών με ημικρανία, μείωση των ημερών στις οποίες απαιτούνταν αγωγή για την οξεία φάση της ημικρανίας (“θεραπεία διάσωσης»), βελτίωση των βαθμολογιών στο εργαλείο Ημερολόγιο Επίδρασης της Ημικρανίας στη Σωματική Λειτουργικότητα (MPFID), και 75% και 100% ποσοστά ανταπόκρισης (αριθμός ασθενών που παρουσίασαν τουλάχιστον 75% ή 100% μείωση των μηνιαίων ημερών με ημικρανία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο).

Τα δεδομένα ασφάλειας συνάδουν με τα αντίστοιχα προηγούμενων κλινικών μελετών για το erenumab που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, δείχνοντας προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με εκείνο του εικονικού φαρμάκου. Τα πλήρη δεδομένα θα παρουσιαστούν σε επερχόμενο επιστημονικό συνέδριο.

“Η κλινική μελέτη LIBERTY είναι η μοναδική Φάσης IIIb κλινική μελέτη που επιδεικνύει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του αντι-CGRP παράγοντα σε ασθενείς οι οποίοι απέτυχαν επανειλημμένα σε άλλες προληπτικές θεραπείες», δήλωσε ο Danny Bar-Zohar, Global Head of Neuroscience Development της Novartis.

“Τα αποτελέσματα προστίθενται στο ομοιογενές σύνολο στοιχείων για το erenumab από ολόκληρο το φάσμα των ασθενών με ημικρανία, από αυτούς που δοκίμασαν προφυλακτική θεραπευτική αγωγή για πρώτη φορά έως εκείνους που απέτυχαν σε πολλές θεραπείες και υποφέρουν για χρόνια. Ανυπομονούμε να καταστήσουμε το erenumab, ως την πρώτη στοχευμένη επιλογή προφύλαξης, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ημικρανία, για τους ασθενείς το συντομότερο δυνατό».

Μονοκλωνικό αντίσωμα

Το erenumab είναι το μόνο υπό έρευνα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον αποκλεισμό του υποδοχέα του πεπτιδίου που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (CGRP), το οποίο φαίνεται να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργοποίηση της ημικρανίας. Οι επί του παρόντος διαθέσιμες προφυλακτικές θεραπείες για την ημικρανία προέρχονται γενικά από άλλους θεραπευτικούς τομείς και συχνά συσχετίζονται με μειωμένη ανοχή και έλλειψη αποτελεσματικότητας.

Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ανοχή στο erenumab έχουν αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης μιας υπό εξέλιξη ανοικτής επισήμανσης κλινικής μελέτης σε φάση επέκτασης, διάρκειας έως και πέντε ετών. Το erenumab είναι η πρώτη υπό έρευνα θεραπεία στόχευσης του μονοπατιού του CGRP που έχει λάβει έγκριση κατάθεσης φακέλου στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Εάν εγκριθεί, θα χορηγείται άπαξ μηνιαίως με τη χρήση συσκευής αυτοχορήγησης. Εάν δοθεί έγκριση, η Novartis και η Amgen θα κυκλοφορήσουν από κοινού το erenumab στην αγορά των Η.Π.Α. Η Amgen έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εμπορικής διάθεσης του φαρμάκου στην Ιαπωνία, ενώ η Novartis διατηρεί τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα στον υπόλοιπο κόσμο.

Σχετικά με τη LIBERTY

Η LIBERTY (NCT03096834) είναι μια Φάσης IIIb, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, κλινική μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, η οποία αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του erenumab σε ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία (η οποία στην κλινική μελέτη ορίζεται ως 4 έως 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα κατά την έναρξη) στους οποίους απέτυχαν δύο έως τέσσερις προηγούμενες προφυλακτικές θεραπείες για την ημικρανία.

Διαφήμιση

Στη μελέτη, 246 συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν erenumab 140mg ή εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκειας 12 εβδομάδων της διπλά τυφλής φάσης θεραπείας. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό ασθενών με τουλάχιστον 50% μείωση των ημερών με ημικρανία ανά μήνα, από τον αρχικό αριθμό κατά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες της διπλά τυφλής φάσης θεραπείας της μελέτης (εβδομάδες 9-12)2. Η κλινική μελέτη περιλαμβάνει μια υπό εξέλιξη μελέτη επέκτασης ανοικτής επισήμανσης, διάρκειας 52 εβδομάδων.

Κάποια από τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που αξιολογήθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν τα εξής: μεταβολή από την αρχική τιμή στις ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, μεταβολή από την αρχική τιμή στον αριθμό των μηνιαίων ημερών θεραπείας με ειδική αγωγή για την οξεία φάση της ημικρανίας, μεταβολή από την αρχική τιμή στις βαθμολογίες των τομέων σωματικής δυσλειτουργίας και επίδρασης στις καθημερινές δραστηριότητες του Ημερολογίου Επίδρασης της Ημικρανίας στη Σωματική Λειτουργικότητα (MPFID). Το MPFID είναι μια κλίμακα που έχει δημιουργηθεί για την αξιολόγηση των δύο αυτών τομέων. Η κλίμακα έχει επικυρωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Αναφερόμενων από τους Ασθενείς Εκβάσεων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α.. Αξιολογήθηκαν επίσης ως δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ο αριθμός ασθενών με ποσοστό ανταπόκρισης 75% και 100%, καθώς και η ασφάλεια και η ανοχή.

Σχετικά με το erenumab (AMG 334)

Το erenumab (AMG 334) είναι η μόνη υπό έρευνα θεραπεία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την

προφύλαξη από την ημικρανία, για τον αποκλεισμό του υποδοχέα του CGRP, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη ενεργοποίηση της ημικρανίας. Το erenumab έχει μελετηθεί σε διάφορες μεγάλες, παγκόσμιες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς του, στην πρόληψη της ημικρανίας. Περισσότεροι από 3.000 ασθενείς έχουν πάρει μέρος στο πρόγραμμα των κλινικών μελετών μας, στις τέσσερις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες Φάσης II και Φάσης III και της ανοικτής επισήμανσης επεκτάσεις τους.

Σχετικά με την ημικρανία

Η ημικρανία είναι ένα διακριτό νευρολογικό νόσημα4. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέτριας έως σοβαρή κεφαλαλγίας που συνήθως είναι σφύζουσα, συχνά στη μία πλευρά του κεφαλιού, και συνοδεύεται από ναυτία, έμετο και ευαισθησία στο φως, τους ήχους και τις οσμές. Η ημικρανία σχετίζεται με άλγος, ανικανότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής για τον ασθενή, καθώς και με οικονομικό κόστος για την κοινωνία6. Επιδρά έντονα και περιοριστικά στην ικανότητα ενός ατόμου να πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, αποτελεί μία από τις δέκα κύριες αιτίες πρόκλησης ανικανότητας ετών στους άνδρες και τις γυναίκες.

Εξακολουθεί να τυγχάνει ανεπαρκούς διάγνωσης και θεραπείας. Οι υπάρχουσες προφυλακτικές θεραπείες προέρχονται από άλλες θεραπευτικές ενδείξεις και συχνά συσχετίζονται με μειωμένη ανοχή και έλλειψη αποτελεσματικότητας, κάτι που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά διακοπής μεταξύ των ασθενών.

Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών Amgen και Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών

Τον Αύγουστο του 2015, η Amgen προχώρησε σε διεθνή συνεργασία με την Novartis με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πρωτοποριακών θεραπειών στον τομέα της ημικρανίας και της νόσου του Alzheimer. Η συνεργασία εστιάζει σε υπό έρευνα φάρμακα της Amgen στο πεδίο της ημικρανίας, συμπεριλαμβανομένου του erenumab (Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας Βιολογικού Σκευάσματος υποβλήθηκε στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. τον Μάιο του 2017) και του AMG 301 (επί του παρόντος σε μελέτη Φάσης 2). Τον Απρίλιο του 2017, η συνεργασία επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει την από κοινού διάθεση του erenumab στην αγορά των Η.Π.Α.

Για τα προγράμματα της ημικρανίας, η Amgen διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα εμπορικής διάθεσης στις Η.Π.Α. (εκτός από το erenumab, όπως περιγράφεται παραπάνω) και την Ιαπωνία, ενώ η Novartis έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ευρώπη, τον Καναδά και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, οι εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση ενός προγράμματος αναστολέα της βήτα-σεκρετάσης 1 (BACE) στη νόσο του Alzheimer. Η από του στόματος θεραπεία CNP520 (επί του παρόντος σε μελέτη Φάσης 3 για τη νόσο του Alzheimer) αποτελεί το βασικό μόριο, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ενώσεων από τα προ-κλινικά προγράμματα αναστολέα BACE ως επακόλουθων μορίων.

αγή.

Πηγή

Διαφήμιση

logo