ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

Προσλήψεις σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης για οκτάμηνα

Προσλήψεις σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης για οκτάμηνα

Συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ της χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών

Διαφήμιση

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (337.608€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι θέσεις αφορούν οκτάμηνες προσλήψεις σε Δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης τριών δήμων.

Προσλήψεις σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης για οκτάμηνα

Πηγή: dikaiologitika.gr

Διαφήμιση
TAGS:
#Εργασίας
#ευρώ
#υπουργείο