ΥΓΕΙΑ

Παιδικός εγκέφαλος: Τα οφέλη από τη διαμονή σε πράσινο περιβάλλον

Παιδικός εγκέφαλος: Τα οφέλη από τη διαμονή σε πράσινο περιβάλλον

Τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλον με πράσινο αναπτύσσουν καλύτερη λειτουργική μνήμη και είναι λιγότερο αφηρημένα.

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια που περιβάλλονται από πράσινο έχουν περισσότερη λευκή και φαιά ουσία σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου και κατά συνέπεια καλύτερη νοητική λειτουργία.

Ο Payam Dadvand, από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας στη Βαρκελώνη, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν πως η έκθεση σε πράσινο περιβάλλον σε μικρή ηλικία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δομικές αλλαγές του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές εξέτασαν 253 μαθητές, η έκθεση των οποίων σε πράσινο περιβάλλον υπολογίστηκε με χρήση πληροφοριών από δορυφόρους από τη γέννησή τους μέχρι τη διεξαγωγή της μελέτης.

Η ανατομία του εγκεφάλου μελετήθηκε με τρισδιάστατη μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας. Η λειτουργική μνήμη και η αφηρημάδα αξιολογήθηκαν με τεστ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Διαφήμιση

girl in the wood

Από την ανάλυση των στοιχείων φάνηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε πράσινους χώρους συνδεόταν θετικά με την ποσότητα λευκής και φαιάς ουσίας στις περιοχές του εγκεφάλου που μερικώς αλληλοκαλύπτονταν με αυτές που συνδέονταν με υψηλότερα σκορ σε νοητικά τεστ.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες λευκής και φαιάς ουσίας σε περιοχές που συνδέονταν με την έκθεση σε πράσινο περιβάλλον, προέβλεπαν καλύτερη λειτουργική μνήμη και μειωμένη αφηρημάδα.

Οι πράσινοι χώροι δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες για ψυχολογική αποκατάσταση και εξάσκηση στην ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη ρίσκου.

Επιπλέον, οι πιο πράσινες περιοχές συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

Είναι η πρώτη έρευνα που αξιολογεί τη σχέση μεταξύ μακροχρόνιας έκθεσης σε πράσινους χώρους και δομής του εγκεφάλου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Health Perspectives.

Πηγή
Διαφήμιση
TAGS:
#ερευνητές
#ηλικία
#μαθητές
#οφέλη
#παιδιά
#περιβάλλον
#περιοδικό
#περιοχές
#Υγείας
#υπολογιστή