ΥΓΕΙΑ

Νέα δεδομένα στην Ογκολογία από το New England Journal of Medicine

Νέα δεδομένα στην Ογκολογία από το New England Journal of Medicine
Η Bayer και η Loxo Oncology, Inc., η βιο-φαρμακευτική εταιρεία από το Stamford του Connecticut των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα τη δημοσίευση των δεδομένων της λαροτρεκτινίμπης στο New England Journal of Medicine σχετικά με τη θεραπεία παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών, των οποίων οι όγκοι περιλαμβάνουν συντήξεις γονιδίων στην κινάση νευροτροφικών υποδοχέων τυροσίνης (NTRK).

Αυτές οι γενετικές μεταβολές εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα όγκων και έχουν σαν αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της TRK και την περαιτέρω ανάπτυξη των όγκων. Η λαροτρεκτινίμπη σχεδιάστηκε για να στοχεύει άμεσα την TRK, απενεργοποιώντας το μονοπάτι σηματοδότησης που επιτρέπει στους τύπους καρκίνου με σύντηξη γονιδίων στην TRK να αναπτυχθούν.

Τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο NEJM περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία από την παρακολούθηση των ασθενών για τρεις ακόμη μήνες, σε σύγκριση με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) του 2017.

Σε σύνολο 55 ασθενών που προέρχονται από τις μελέτες Φάσης Ι για ενήλικες, Φάσης ΙΙ (NAVIGATE) και Φάσης Ι / ΙΙ (SCOUT) για παιδιά, η λαροτρεκτινίμπη κατέδειξε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 75% και 80% αντίστοιχα, σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερευνητών. Τη στιγμή της ανάλυσης, το 86% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία είτε συνέχισε με αυτή, είτε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με προοπτική ίασης .

Επίσης, τη στιγμή της ανάλυσης η μέση διάρκεια ανταπόκρισης στη θεραπεία και η επιβίωση χωρίς υποτροπές δεν είχαν επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει, ότι τη στιγμή της ανάλυσης, οι ασθενείς δεν είχαν εμφανίσει υποτροπή, ενώ συνέχιζαν ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Η λαροτρεκτινίμπη ήταν καλά ανεκτή. και η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1ου ή 2ου βαθμού.

Δυνατότητες

“Τα δεδομένα που περιγράφονται στη δημοσίευση του NEJM δείχνουν τις δυνατότητες που έχει η λαροτρεκτινίμπη για ασθενείς που έχουν τύπους καρκίνου με σύντηξη των γονιδίων της TRK», δήλωσε ο David Hyman, ιατρός και κύριος ερευνητής του παγκόσμιου προγράμματος NAVIGATE, επικεφαλής της υπηρεσίας πρώιμης ανάπτυξης φαρμάκων στο Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering και συγγραφέας της μελέτης που κατατέθηκε στο NEJM. “Τα δεδομένα αυτά δικαιολογούν την παρακολούθηση της σύντηξης γονιδίων TRK σε ασθενείς όλων των ηλικιών με προχωρημένους συμπαγείς όγκους».

Η Bayer και η Loxo Oncology αναπτύσσουν από κοινού την λαροτρεκτινίμπη για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με τύπους καρκίνου που παρουσιάζουν σύντηξη γονιδίων της TRK. Τον Δεκέμβριο του 2017, η Loxo Oncology ξεκίνησε την υποβολή αίτησης Νέων Φαρμάκων (NDA) στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη λαροτρεκτινίμπη. Η Bayer σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση για άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018.

Διαφήμιση

“Οι συντήξεις γονιδίων NTRK, οι οποίες μπορούν να αναγνωριστούν μέσω της αλληλουχίας γονιδίων, είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν σε διάφορους τύπους καρκίνου που απαντώνται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιατρικούς ασθενείς. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν τις δυνατότητες της λαροτρεκτινίμπης που μπορεί να ωφελήσει τ ασθενείς σε ένα ευρύ φάσμα τύπων καρκίνου με σύντηξη γονιδίων της TRK», δήλωσε ο Scott Fields, ιατρός και Επικεφαλής του τμήματος Ανάπτυξης για την Ογκολογία στον Τομέα Φαρμάκων της Bayer AG. “Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και την επιστημονική κοινότητα για να καταστήσουμε αυτή τη σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή διαθέσιμη στους ασθενείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Συντήξεις γονιδίου

Οι συντήξεις γονιδίου NTRK είναι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που συμβαίνουν όταν ένα από τα γονίδια NTRK (ΝΤΡΚ1, NTRK2, NTRK3) συνδέεται μη φυσιολογικά με άλλο, μη σχετικό γονίδιο (π.χ. ETV6, LMNA, TPM3). Αυτή η ανωμαλία έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη σηματοδότηση του TRK που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των καρκινικών κυττάρων.

Οι συντήξεις γονιδίου NTRK εμφανίζονται σπάνια, κυρίως σε διάφορους στερεούς όγκους ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του εντέρου, του καρκίνο του μαστού, του χολαγγειοκαρκινώματος, του καρκίνου του ορθού ή του κόλον, γαστρεντερικού στρωματικού καρκίνου, του βρεφικού ινοσαρκώματος, του καρκίνου του πνεύμονα, του καρκινώματος του σιελογόνου αδένα, του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος, του καρκίνου του θυρεοειδούς και διαφόρων σαρκωμάτων. Οι συντήξεις γονιδίων NTRK μπορούν να ταυτοποιηθούν μέσω διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS), της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), της φθορίζουσας in situ υβριδοποίησης (FISH) ή με ανοσοϊστοχημεία (IHC), για την ανίχνευση πρωτεΐνης TRK.

Οι ερευνητές προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να κατανοήσουν καλύτερα πώς ένα κανονικό κύτταρο γίνεται καρκινικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν καλύτερες θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες. Κάποιοι άνθρωποι αναπτύσσουν καρκίνο μετά από μία απλή μετάλλαξη DNA, γνωστή ως “oncogene drivers”. Όταν μια γενετική εξέταση εντοπίζει σε έναν ασθενή κάποιο oncogene driver, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ιδιαίτερα εκλεκτικών φαρμάκων που αναστέλλουν τους oncogene drivers στον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.

Παρόλο που έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτες πρόοδοι όσον αφορά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη φαρμάκων υψηλής ειδίκευσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το κλινικό όφελος των ασθενών. Αυτή η εξέλιξη υποστηρίζεται από την αυξανόμενη χρήση γενετικών δοκιμασιών στην κλινική ογκολογία και την εξέλιξη στην έρευνα και ανάπτυξη υψηλά εκλεκτικών αναστολέων για μεμονωμένους στόχους στο καρκινικό κύτταρο.

Η ουσία

Η λαροτρεκτινίμπη είναι ένα ισχυρός, και εκλεκτικός αναστολέας TRK που λαμβάνεται από το στόμα και βρίσκεται σε φάση κλινικής ανάπτυξης για τη θεραπεία ασθενών με τύπους καρκίνου που παρουσιάζουν ανωμαλίες που περιλαμβάνουν την κινάση των υποδοχέων της τροπομυοσίνης (TRKs). Η έρευνα που εξελίσσεται σε αυτόν το τομέα δείχνει ότι τα γονίδια NTRK, τα οποία κωδικοποιούν αυτές τις ανωμαλίες, μπορούν να συντηχθούν με άλλα γονίδια, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του καρκίνου σε πολλές περιοχές του σώματος. Η λαροτρεκτινίμπη έχει αναγνωριστεί από τον FDA ως Καινοτόμος Θεραπεία ως Θεραπεία Σπάνιας Παιδιατρικής Νόσου και ως Ορφανό Φάρμακο.

Η συνεργασία

Τον Νοέμβριο του 2017, η Bayer και η Loxo Oncology ξεκίνησαν μια διεθνή συνεργασία αποκλειστικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση της λαροτρεκτιτινίμπης και του LOXO-195, ενός αναστολέα TRK επόμενης γενιάς. Η Loxo Oncology ανέλαβε την παγκόσμια ανάπτυξη και την υποβολή στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των Η.Π.Α. Η Bayer ανέλαβε την υποβολή στις ρυθμιστικές αρχές εκτός Η.Π.Α. και την παγκόσμια εμπορική διάθεση. Στις Η.Π.Α., η Bayer και η Loxo Oncology θα συμπροωθούν τα προϊόντα.

Πηγή
Διαφήμιση
TAGS:
#ανάπτυξη
#άνθρωποι
#αντιμετώπιση
#αρχές
#γονίδια
#επιβίωση
#ερευνητές
#Ευρωπαϊκή Ένωση
#θεραπεία
#θεραπείες
#καρκίνου
#παιδιά
#περιοχές
#ποσοστό
#προϊόντα
#υπηρεσίας