ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η «μικρή» πίεση

Γιατί δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλή η «μικρή» πίεση

Η “μικρή πίεση» όπως τη λέει ο κόσμος, που επιστημονικά ονομάζεται διαστολική αρτηριακή πίεση, φαίνεται ότι πρέπει να μας απασχολεί παράλληλα με τη “μεγάλη».

Η πολυκεντρική μελέτη SPRINT έδειξε προσφάτως ότι όσο χαμηλότερη είναι η μεγάλη πίεση (συστολική αρτηριακή πίεση) τόσο το καλύτερο για τον άρρωστο όσον αφορά την επιβίωσή του και την ποιότητα ζωής του. Ομως, όταν η μεγάλη πίεση είναι πάρα πολύ χαμηλή, κάτω από 98 mmHg, τότε δημιουργούνται συνθήκες κακής αιμάτωσης του μυοκαρδίου, γεγονός που είναι αντίθετο με τα οφέλη που παρέχει η χαμηλή μεγάλη αρτηριακή πίεση.

Μία άλλη πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο “JACC», το επίσημο περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας, επικεντρώνει την προσοχή μας στη μικρή αρτηριακή πίεση. Η μελέτη αυτή έγινε σε πληθυσμό 11.565 αθηρωματικών κυρίως ασθενών και διερεύνησε τα επίπεδα της τροπονίνης Τ υψηλής ευαισθησίας σε ασθενείς με χαμηλή μικρή πίεση. Εκείνο που παρατηρήθηκε ήταν ότι οι ασθενείς με χαμηλές τιμές μικρής πίεσης είχαν υψηλότερες τιμές τροπονίνης Τ υψηλής ευαισθησίας, ιδιαίτερα όταν η μικρή πίεση έπεφτε κάτω από 60 mmHg.

Διαφήμιση

Η τροπονίνη Τ είναι μια πρωτεΐνη που απελευθερώνεται όταν καταστρέφεται το μυοκάρδιο. Οταν παραμένει σταθερά υψηλή, θεωρείται κακός προγνωστικός δείκτης για τη ζωή των χρόνιων στεφανιαίων ασθενών. Ετσι, οι ερευνητές της μελέτης στο “JACC» υποστηρίζουν ότι η πολύ χαμηλή μικρή αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα κάτω των 60 mmHg, προκαλεί χρόνια καταστροφή του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα την καρδιακή ανεπάρκεια.

Βέβαια, χαμηλή τιμή μικρής αρτηριακής πίεσης έχουν οι άρρωστοι με αθηροσκλήρωση των αρτηριών γιατί οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητά τους. Τέτοιοι άρρωστοι είναι κυρίως οι ασθενείς της τρίτης ηλικίας, οι διαβητικοί και οι χρονίως υπερτασικοί.

Ομως, εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όταν χορηγούνται αντιυπερτασικά φάρμακα για να ομαλοποιήσουν τη μεγάλη (συστολική) αρτηριακή πίεση, θα πρέπει να προσέχουν να μην κατεβάζουν την μικρή πίεση σε επίπεδα κάτω των 70 mmHg.

Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός και ο ασθενής θα πρέπει να αναζητούν τις τιμές της τροπονίνης Τ υψηλής ευαισθησίας για να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις επιπτώσεις των χαμηλών τιμών της μικρής αρτηριακής πίεσης και αναλόγως να προσαρμόζουν τη θεραπεία.

Πηγή :

Via:
Διαφήμιση
TAGS:
#ερευνητές
#θεραπεία
#κόσμος
#μελέτη
#οφέλη
#περιοδικό
#τιμή
#φάρμακα
#χαμηλές τιμές